Åpenhetsloven  

Informasjon om Vizrt Norway sitt arbeid med sikring av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99): 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og dette forplikter Vizrt Norway til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens retningslinjer, svare på forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Vizrt Norway skal bidra til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi velger å arbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.  

Vi har utformet et etisk regelverk i form av en Supplier Code of Conduct samt en rekke ulike policyer som alle ansatte skal etterleve. Disse beskriver også våre forpliktelser til å drive vår virksomhet i samsvar med Åpenhetsloven. Vi forventer at også våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper. 

Vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere og når vi kjøper varer eller tjenester som er definert som “høyrisiko produkter”. 

Vizrt Norway jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre prosesser for aktsomhetsvurdering i konsernet. 

Følgende epostadresse kan benyttes for å sende en forespørsel til Vizrt om vårt arbeid ift Åpenhetsloven: vizrt-no@vizrt.com

Informasjonskrav i henhold til Åpenhetsloven kan også sendes til vår postadresse som følger:

Vizrt Norway AS

Lars Hilles Gate 30

5008 Bergen